Teitittely ja sinuttelu on jälleen ollut hieman ongelmallista. Olen kuitenkin päätynyt siihen, että kirjan alussa, kun Corwin tulee Lorraineen, on teitittelyä. Englanniksikin Lance ja Ganleon puhuttelevat Corwinia sanalla "sir", joka siis viittaa ritariarvoon eikä yleiseen herroitteluun. Silloin tuntuu luontevalta laittaa hahmot teitittelemään.

Jonkin ajan kuluttua he kuitenkin jättävät "sir"in pois ja minusta tämä oli hyvä aika siirtyä sinutteluun. Tosin myöhemminkin käytetään ilmausta "my lord", mutta minusta tämä on ennemminkin ironista kavereiden välistä naljailua kuin "oikeaa" teitittelyä.

Myöhemmin tavattavat henkilöt ovat ongelmallisempia, mutta olen päätynyt niissäkin sinutteluun tilanteiden takia. Esimerkiksi vartijat todennäköisesti sinuttelevat epäilyttävän näköisiä miehiä. Epäröin hieman sitä, miten Corwinin veljentytär puhuttelisi Corwinia tavatessaan tämän ensimmäistä kertaa. Toisaalta tyttö on elänyt keskiaikaistyylisessä yhteisössä, jossa teitittely olisi tyypillistä. Toisaalta hän ei ole muodollinen henkilö, joten päädyin sinutteluun.